Fintech & Insurtech asociácia Slovenska

FINAS slúži svojim členom ako platforma na komunikáciu, zdieľanie vedomostí a výmenu ideí v oblastiach sektorov Fintech a Insurtech.

Základné ciele Fintech & Insurtech asociácie Slovenska

Platforma na zdieľanie vedomostí

FINAS slúži svojim členom ako platforma na komunikáciu, zdielanie vedomostí a výmenu ideí v oblastiach sektorov Fintech a Insurtech. Zároveň šíri, integruje a rozvíja moderné technológie medzi členmi ako aj v širšej verejnosti s cieľom prinášať riešenia prostredníctvom  moderných, progresívnych a konkurencieschopných  technológií v oblastiach financií, bankovníctva a poisťovníctva.

Prepájať svety tradičných a technologických spoločností

FINAS prepája tradičné finančné inštitúcie s poskytovateľmi moderných technológií. Slúži ako platforma na definovanie požiadaviek trhu a prezentovanie možností progresívnych riešení z oblasti Fintech a Insurtech.

Podporovanie inovácií

FINAS podporuje inovácie v oblasti Fintech a Insurtech sektorov na Slovensku cez aktívne ovplyvňovanie kvality vzdelávania a kvality podnikania.

Zvyšovanie všeobecného povedomia o Fintech a Insurtech sektorov

FINAS aktívne zvyšuje povedomie odbornej a laickej verejnosti o pozitívach implementovania moderných a inovatívnych technológií z Fintech a Insurtech sektorov.

Zastupovanie záujmov sektorov

FINAS aktívne zastupuje záujmy členov a Fintech a Insurtech spoločností pred inými asociáciami, spoločnosťami, investormi a regulátormi na lokálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Aktívne budovanie komunity

 FINAS aktívne podporuje budovanie komunity záujemcov o Fintech a Insurtech problematiku spájaním záujmových skupín ako aj zdieľaním skúseností a ideí v dotknutých oblastiach.

Zakotvenie Slovenska ako inovačného hubu

FINAS aktívne vyvíja úsilie o vytváranie a zlepšovanie legislatívnych a vedomostných podmienok tak, aby sa stalo primárnou krajinou záujmov investorov v Strednej Európe na zakladanie progresívnych tehchnologických spoločností v oblasti financií a poisťovníctva.

Členovia

Ak sa chcete stať členom Fintech & Insurtech asociácie odporúčame Vám sa zaregistrovať. Po registrácii Vás budeme informovať o dianí vo FINAS.

Partneri

Neváhajte a pridajte sa do novo-vznikajúcej asociácie Fintech & Insurtech Slovenska