Generálne výhody členstva

Oficiálne Členstvo v Clube Finas prináša členomFuture Proof ako zakladateľ NGO v podobe Club FINAS vykonáva pre etablovanie cielov svojich členov tieto aktivity

FINAS ACCELERATOROficiálne Členstvo v Accelerator Finas prináša členom

Future Proof ako zakladateľ v podobe Accelerator FINAS vykonáva pre etablovanie cieľov svojich členov tieto aktivity
 • Marketingová komunikácia členov a ich činností na Slovensku a v zahraničí
 • Celoročná komunikácia na pripravovaných podujatiach „brand awareness“ v prípade organizovania FINAS acceleratorom
 • Vytváranie podnikateľských príležitosti pre členov
 • Bezplatná účasť na všetkých Fin konferenciách
 • Účasť na školeniach
 • podporné služby pre startupy
 • 1x mesačne stretnutia členov acceleratoru – meetups

*Formálny vzťah – Člen (Accelerator Finas) Vs Future Proof s.r.o., podľa cenníku partnerstiev

Viditeľné zverejnenie Loga a kontaktných údajov  prostredníctvom všetkých kanálov asociácie podľa stupňa Členstva:

 • Konferencie, diskusie organizované FINAS clubom
 • účasť na konferenciách  formou speaker účasti – organizovaných Tech Events (Fintechsummit, Finweek)
 • Future of Finance promo – Mighty network
 • Meetups
 • Hackathons
 • Webstránka
 • LinkedIn
 • skupina
 • Newsletter
 • Časopis
 • Hub
 • Kampane
 • tlačové
 • správy
 • Vzdelávanie

FINAS – Záujmové združenie právnických osôbOficiálne členstvo v združení prináša členom

 • Navrhovanie tém, podnetov – „lobbing“  na kompetentné orgány v témach zamerania asociácie
 • aktívne pripomienkovanie legislatívy, participácia na jej tvorbe 
 • Politický a mediálny impact
 • Požiadavky a tlak smerom k verejnému sektoru
 • Zastupovanie záujmov členov v diskusiách a pracovných skupinách organizovaných zo strany MFSR a NBS
 • účasť v pracovných skupinách podľa záujmu o daný projekt
 • V rámci dodatočných služieb – monetizácia dát o trhu, ktoré získame, v štýle https://www.statista.com/
  • symbolický poplatok (50€/rok)
  • formálny vzťah – Člen Vs FINAS záujmové združenie právnických osôb (aktuálne v príprave)

Chceš sa zapojiť do rýchlo rastúcej komunity?