Základné ciele

Základné cielePoslanie / Misia

Máme ideálne podmienky na to, aby vznikal príjem len z toho, že cez nami vytvorenú konkurenčnú infraštruktúru sa budú realizovať transakcie firiem typu Google apod., a tým získavali zdroje na to, aby bol celý ekosystém udržateľný, vytváral hodnotu a rozvíjal sa.

My sa však k tomu aktuálne staviame príliš benevolentne, resp. nerozmýšľame vôbec v týchto reáliách. Susedné štáty sa nám postupne vzďaľujú, pretože oni to pochopili- avšak, my máme strategické miesto a aktuálne všetkých aktérov trhu pozitívne naklonených, čo môže byť 1x za dekádu! Indície z okolitých krajín aj priamo od aktérov, napr. z Viedne, kde sú banky a ich HQ usadené a konzervatívne, je vnímanie našej vízie ako vítaný krok a k jeho podpore sa prikláňajú. 

Naša nielen ambícia, ale rola podložená spičkovými inovátormi na Slovensku je byť lepší ako Estónsko alebo Litva a to priamo pri kľúčovom meste v regióne – Viedni. 

S prihliadnutím na okolité krajiny bývalého východného bloku , napr. Česko, Maďarsko, Poľsko – začínajú pripravovať infraštruktúru a nám sa môže stať, že nás to obíde. Bude už takmer nereálne ťažké naskočiť do vlaku, teraz je ideálna príležitosť začať realizovať konkrétne kroky.

Ciele asociácie

Ako Vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám