Vízia zakladateľa

K čomu vedieme FINASPrítomnosť a budúcnosť

“Z našej vízie sa stal jasný cieľ a to v rámci niekoľkých kľúčových faktorov, ako napr. potenciál inovátorov, strategická poloha a aktuálne budovanie nového AAA centra v Bratislave, byť súčasťou kľúčového ekosystému finančných, prioritne pro fintechových (zameraných na finančné inovácie) centier Európy a naštartovať tak „Building innovation culture“ s “fee” business modelom.  Vytvorili sme základnú podobu funkčnej platformy. Stále je však pred nami množstvo práce. Momentálne sa snažíme pomenovať konkrétne kroky k tomu, aby sa tento cieľ stal realitou. Slovensko postupne ukotvujeme ako krajinu s inovačným potenciálom, s čiastočne funkčným ekosystémom. Ako prvý a základný krok navrhujeme fungovanie regulačného sandboxu resp. “Slovlinku”, tzn. začať tvoriť Fintech prostredie, ktoré tu prakticky aktuálne neexistuje v jeho pravom význame. Slovensko by sa ním malo inšpirovať v Litve, ktorej o.i.  sandbox prináša najväčší efekt v oblasti poskytovania licencií EMI,” a dosahuje významné finančné investície pre štát, vývoj inovácii a celého naviazaného ekosystému.

 

Zadefinujme polohu a hodnotovú úlohu Slovenska v stredoeurópskom regióne. V tomto spočíva naša hlavná strategická výhoda, ktorej nevyužitie je hriechom pre budúce generácie.

Davy Čajko

Finas President

Ako Vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám

Chceš sa zapojiť do rýchlo rastúcej komunity?