VeriFace

Rýchle, bezpečné a spoľahlivé overenie totožnosti

Pre všetky odvetvia

VeriFace je komplexná služba overovania totožnosti, ktorá zefektívňuje proces prijímania
zákazníkov, zabezpečuje úplný súlad s predpismi a znižuje počet podvodov.

Client
VeriFace
Date
2022
Services
Aplikácia pre Fintech

Overte totožnosť zákazníkov na diaľku
v súlade s legislatívou už v priebehu pár sekúnd

Čo je služba VeriFace?

VeriFace je špičková služba na európskej úrovni, ktorá má v dnešnej dobe obrovský potenciál využitia. Ponúka komplexné AML riešenie pre vzdialené overovanie totožnosti zákazníkov pomocou tvárovej biometrie, spojené s overovaním dokladov, kontrolou konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb, sankcionovaných osôb, ako aj priebežným pravidelným monitorovaním týchto údajov a osôb v zmysle AML zákona.

Ako VeriFace funguje?

Je to online služba pre vzdialené overovanie totožnosti zákazníkov. Pomáha spoločnostiam rýchlo, bezpečne a spoľahlivo overiť totožnosť svojich zákazníkov. Zefektívňuje a tiež automatizuje proces tzv. onboardingu, teda prijímania nových zákazníkov. Zároveň tiež zabezpečuje úplný súlad s predpismi (AML, GDPR) a zabraňuje podvodom vďaka špičkovej biometrickej technológii.

Kto najčastejšie využíva VeriFace?

Službu VeriFace môžete využiť všade, kde potrebujete overiť totožnosť. VeriFace primárne používajú finančné inštitúcie, ako napríklad obchodníci s cennými papiermi, finanční agenti a poradcovia, investičné fondy, leasingové spoločnosti, prevádzkovatelia hazardných hier, ale záujem narastá aj v iných segmentoch, či už sú to mobilní operátori, subjekty zdravotnej starostlivosti, požičovne, carsharing spoločnosti, hotely, vysoké školy, ale aj maloobchodníci so svojimi e-shopmi.

Čo VeriFace ponúka?

Bezpečnosť a dodržiavanie predpisov

Úspora času a nákladov

Flexibilita a prispôsobivosť