HUB

Informácie

Od 1. 3. nás nájdete na dvoch adresách

HubHub (Nivy Tower)Adresa: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava

Smart City HubAdresa: Obchodná 3, 811 06 Bratislava