Cequence

Softvérová automatizácia a umelá
inteligencia v procuremente

Organizácie s efektívne riadeným
kontrakt manažmentom majú

o 33 % nižšie náklady

V dnešnom rýchlom biznis prostredí sú zmluvy rozhodujúcim faktorom úspechu každej organizácie. Manuálna správa zmlúv však môže byť ťažkopádny a časovo náročný proces s vysokou pravdepodobnosťou chýb a neefektívnosti. Vo výsledku sa to prejavuje vysokými nákladmi a frustráciou účastníkov v rámci zmluvného procesu. Práve tu nachádza svoje uplatnenie softvérová automatizácia a umelá inteligencia.

  Zlý zmluvný manažment môže organizáciu stáť až 9 % z ročného obratu. (2020, World Commerce and Contracting)


  71 % organizácii
nevie dohľadať každú desiatu zmluvu.
(2008, The Journal of Contract Management)


  Právnici strávia hľadaním zmluvy v priemere 45 minút.
Ďalších 85 minút hľadajú konkrétnu informáciu v rámci zmluvy. Organizácie z Fortune 1 000 aktívne pracujú s cca 20 000 zmluvmi naraz. (Corporate Legal Operations Consortium (CLOC) & DocuSig)

Moderné slovenské riešenie

Cequence je sofistikovaný softvérový nástroj na efektívne riadenie zmlúv a súvisiacich procesov.  S našim riešením môžete premeniť zložité, manuálne úlohy spojené s vytváraním, vyjednávaním  a uzatváraním zmlúv na zmysluplné, automatizované procesy. Šetríme tak tisíce hodín práce ročne strávených manuálnymi admistratívnymi úlohami ako dohľadávanie či prepisovanie informácií z dokumentov.

Náš tím prinášať tie najnovšie technológie do vašej každodennej práce. Už dnes naši používatelia využívajú funkcie postavené na umelej inteligencii, strojovom učení (ML) a spracovaní prirodzeného jazyka (NLP). Toto všetko ponúkame v užívateľsky intuitívnom prostredí, ktoré prináša to najlepšie z moderného digitálneho dizajnu do sveta korporátnych nástrojov.

Čo ponúka zmluvný repozitár s využitím AI?

Sumarizácia dokumentov

Pracujte s komplexnými zmluvami bez námahy vďaka našej AI sumarizácií. Podobne ako používate ChatGPT na zhrnutie obsahu dlhých e-mailov alebo detailných článkov, my sa špecializujeme na sumarizáciu komplexných zmlúv.

Získajte stručné, prehľadné a vecné zhrnutie, ktoré zachytáva kľúčové body obsiahnuté v dokumente.  

Šetrite čas a získajte prehľad bez toho, aby ste sa museli predierať stranami právnického žargónu.

Intuitívne vyhľadávanie

Funkciu intuitívneho vyhľadávania sme navrhli tak, aby vášmu tímu výrazne šetrila čas.

Predstavte si jednoduchosť a efektívnosť vyhľadávania podobného vyhľadávaču Google, avšak navrhnutého pre váš zmluvný archív.

Na základe kľúčových slov a fráz náš vyhľadávač zabezpečí, že správnu zmluvu budete mať po ruke za pár sekúnd.

Extrakcia informácií

Využite silu našich špičkových technológií – spracovania prirodzeného jazyka (NLP) a strojového učenia (ML).

Zo zmlúv vyťažíme metadáta – vrátane dôležitých dátumov, ktoré nechcete zmeškať, cien, informácií o dodávateľoch a zmluvných pokutách.

Prakticky akékoľvek dáta, ktoré potrebujete, dokážeme vyťažiť. Zadefinujte si, ktoré metadáta vás zaujímajú, a získajte databázu presne podľa vašich potrieb.

Q&A Chatbot

Predstavte si, že máte kolegu, ktorý má fotografickú (eidetickú) pamäť a prečítal každú vašu zmluvu, ktorá existuje. Koľko času denne by vám tento kolega ušetril?

Náš Q&A Chatbot nie je len digitálny nástroj, je to studnica vedomostí, ktorá si “prečítala”, “zapamätala” a “pochopila” každé jedno slovo z každej vašej zmluvy.

Chatbot je vždy pripravený a ochotný pomôcť, je vaším zdrojom rýchlych a presných odpovedí. Žiadna otázka nie je príliš zložitá, žiadny detail príliš malý.

Softvérová automatizácia a umelá inteligencia v praxi

Výsledky prípadovej štúdie 
počas 6 mesiacov od nasadenia Cequence riešenia na vzorke 
370 používateľov a 3 400 zmlúv.