1. Výročie FINAS asociácie

Spoločne sme oslávili 1. výročie FINAS – Fintech & Insurtech Asociácie Slovenska.

Mladý inovatívny ecosystém s obrovským potenciálom má svoje základ, má svoju víziu, tvár, čo to za sebou a veľa (spoločnej) práce pred sebou.

Ďakujeme pekne za doterajšiu spoluprácu v mene FINAS zakladajúcim členom – Pavlovi Čverhovi, Kenneth Kumorovi, Ekonomickej Univerzite v zastúpení Janky Peliovej, ale taktiež aj členom boardu, Romanovi Kazičkovi a Zdenkovi Banczimu,
ale najviac Vám, našej rozrastajúcej sa komunite. Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste sa pridali do našej Fintech “rakety” a stali sa našimi členmi. Aktuálne je nás za úplynulý rok už 43!

Veríme, že súhra pozitívnych okolností tzn. Identifikovanie oblasti, správna postupnosť krokov, iniciatíva, ktorá vznikla bottom up, “zapálená inovatívna komunita” a pozitívna spolupráca s kľúčovými aktérmi na trhu – Národná Banka Slovenska a Ministerstvo Financií, nám dá šancu veriť tomu, že táto konštalácia je reálnym základom na presadenie tejto priority vo vláde.

Vďaka Vám dozrel čas. Vy ste hnací motor našej inovatívnej ekonomiky.