ReFIS Flow

refis-logo_flow_uzke

Softvér pre elektronizáciu a schvaľovanie dokumentov

Kompatibilný s každou firmou

Ako funguje ReFIS Flow

1.

Automatické rozpoznávanie textu, archivácia došlých dokumentov

2.

Workflow schvaľovania a obehu dokumentov

3.

Automatické zaúčtovanie a export do účtovníctva alebo reporty

Priebežný support a zapracovavanie špecifických požiadaviek

Pre koho je ReFIS Flow

Majiteľ a riaditeľ

ReFIS Flow zrýchľuje procesy, schvaľovanie a tok dokumentov. Reálne znižuje náklady viacerými spôsobmi.

Finanční manažéri

Ak potrebuje presné a spoľahlivé dáta a absolútnu kontrolu nad každým dokladom v prehľadnej podobe, je ReFIS Flow určený práve Vám.

Účtovné oddelenia

S ReFIS Flow budete mať dostupné všetky dokumenty na jednom mieste a v elektronickej podobe. Bezchybné a k dispozícii 24/7 odkiaľkoľvek cez internet.

Nákupné oddelenia

Schvaľovanie objednávok a žiadaniek zamedzí nepotrebným nákupom. Zo žiadaniek ľahko vytvoríte objednávky, všetky doklady sú dostupné v online archíve.

Výsledky u našich zákazníkov

Úspora času

3h/týždeň

ušetreného času na 1 manažéra stráveného na administratívnych úkonoch. Tento čas po zavedení ReFISu mohli venovať aktivitám priamo súvisiacim s ich prácou.
Úspora
nákladov

o 7,1%

V priemere až o 7,1% poklesli náklady vo firmách, ktoré zaviedli povinné schvaľovanie dokladov (žiadaniek, objednávok, faktúr).
Zníženie
chybovosti

o 99,2%

Funkcia OCR na automatickú elektronizáciu dokladov minimalizuje ľudský faktor a tým odstraňuje chybovosť pri ručnom prepisovaní.
Zrýchlenie
procesov

-9 dní

Počet dní o koľko bolo skrátené obdobie od prijatia objednávky až po fakturáciu po zavedení ReFISu (priemer za našich všetkých zákazníkov).