Roman Kazička

Roman je Enterprise Architect. V súčasnosti sa zameriava na poradenstvo, vzdelávanie, písanie kníh, evanjelizáciu systémového prístupu v IT. Napísal eBook – Dokumentácia v IT? – Strata času alebo strategického majetku? Je autorom niekoľkých originálnych metodík – „7Ds-Seven Disciplines for successful solutions“, „APV-Assets-Perspectives-Views“, „Q12-12 quadrants for successful business“.