Jana Péliová

Jana Péliová

peliova_jana_2-e1613557516151

Prorektorka pre manažovanie akademických projektov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Univerzitné prostredie je typické tým, že prepája teoretické prístupy s praktickými aplikáciami a novými nápadmi a myšlienkami, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj spoločnosti. Misiou EUBA je nielen vzdelávať študentov v aktuálnych oblastiach, ale aj realizovať a podnecovať ekonomický výskum  pre praktické využitie.

Od roku 1999 pôsobím na Katedre financií, kde sa okrem zamerania na financie v najširšom zmysle slova snažíme aj o podporu inovačného potenciálu u našich študentov. Od januára 2019 som slovenským koordinátorom projektu financovaného z programu Horizontu 2020 FINancial Supervision and TECHnological Compliance training programme – FIN-TECH, do ktorého zapájame viaceré zložky fintech ekosystému. Prepojenie akadémie a praxe je to, čo nás ako spoločnosť posúva dopredu.

contact details

Social Profiles

Kontakt

Ak máte záujem o konzultáciu, kontaktujte nás.

    Ako Vám môžeme pomôcť?

    Napíšte nám