itgo!

logo-big

INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE MAKLÉROV A ICH KLIENTOV

Šetrí váš čas

Všetko na jednom mieste

Bezpečnosť

Moderné a spoľahlivé technológie

Bezpečná a vždy aktuálna databáza

Rýchla obsluha

Minimálna chybovosť

 • Online kalkulačky – pravidelná bezplatná aktualizácia
 • Generovanie výpovedí poistných zmlúv
 • Elektronický záznam o finančnom sprostredkovaní pre všetky sektory
 • Komplexná správa klientov a zmlúv vo všetkých sektoroch
 • Aktualizácia zmlúv a platieb poistného
 • SSO a zobrazenie zmlúv v externých portáloch
 • Prehľadný zoznam výročných dní, každodenná aktualizácia
 • Rôzne druhy reportov
 • Možnosť nastavenia MLM štruktúry podľa obchodnej skupiny
 • Systém Brutto a Netto bodov
 • Jednoduché spracovanie provízií
 • Mobilná aplikácia pre klientov zdarma
 • Notifikácie odbornej spôsobilosti agentov

DASHBOARD

Aktuálny prehľad kľúčových ukazovateľov výkonnosti

 • Vizuálna sumarizácia výkonnosti
 • Prehľad o interných a externých intervenciách
 • Upozornenie na blížiace sa výročné dni
 • Notifikácie dôležitých udalostí a termínov
 • Kalendár klientov a agentov
 • Sledovanie a grafické znázornenie stavu odbornej spôsobilosti
 • Novinky – aktuálne informácie
 • obchodných partnerov
 • Kontakty – rýchly prehľad kontaktov na back office a partnerov

ONLINE KALKULAČKY

 • Rýchly a efektívny spôsob okamžitého porovnania poistného zo všetkých poisťovní
 • Prehľadná PDF ponuka pre klienta
 • Automatické načítavanie dát po zadaní EČV, VIN alebo IČO a tiež dopĺňanie adries
 • Možnosť ukladania konceptov rozpracovaných ponúk
 • Bezodpisový spôsob uzatvárania poistných zmlúv
 • Po uzatvorení poistnej zmluvy automatické uloženie všetkých dokumentov do systému vrátane Záznamu z jednania a zároveň uloženie klienta do databázy

KLIENTI

Majte prehľad o svojich klientoch

 • Prehľadná databáza klientov so všetkými kontaktnými údajmi
 • Možnosť ukladať všetky potrebné dokumenty na kartu klienta
 • Okamžitý prehľad o všetkých
 • zmluvách klienta
 • Intuitívne vyhľadávanie v zozname klientov
 • Evidencia súhlasov na marketingové účely
 • Klientske rozhranie

ZMLUVY

Poriadok v zmluvách

 • Prehľadný zoznam zmlúv
 • Poriadok v zmluvách
 • Možnosť evidovať zmluvy zo všetkých finančných sektorov
 • Automatické nahrávanie zmlúv z kalkulačiek
 • Všetky dokumenty uložené pri zmluve
 • Funkcia automatickej výpovede PZ
 • Elektronický záznam o finančnom sprostredkovaní pre všetky sektory
 • Vyhľadávacie filtre so širokou možnosťou rôznych kritérií
 • Evidencia stavu zmlúv a stavu kontroly
 • Každodenne aktualizovaný prehľad výročných dní

AGENTI

Prehľad o svojich agentoch a vlastnej sieti

 • Evidencia všetkých potrebných údajov o registrovaných agentoch a tipéroch
 • Možnosť ukladania dôležitých dokumentov
 • na karte klienta
 • Notifikácia končiacich sa termínov odbornej spôsobilosti
 • Automatické vytváranie storno rezervy a evidencia dlhového konta
 • Prehľad provízií, stavu brutto a netto bodov
 • Evidencia sprostredkovateľských čísiel v jednotlivých finančných inštitúciách

PROVÍZIE

Jednoduché spracovanie provízií

 • Prehľadné provízne listy v PDF
 • Predbežné provízne listy (na kontrolu pre PFA) pred uzatvorením províznej dávky
 • Sledovanie storno rezervy a dlhového konta
 • Generovanie hromadného prevodného príkazu províznej dávky
 • Možnosť sledovania očakávaných provízií
 • Možnosť vyplácania provízií niekoľkokrát v mesiaci

MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE KLIENTOV

 • Prehľadný zoznam svojich zmlúv
 • Kompletná zmluvná dokumentácia v mobile
 • Notifikácia výročných dní a splatnosti
 • Mesačný prehľad o splátkach poistného
 • Možnosť okamžitého spojenia so svojím finančným agentom