Instea

Instea – Váš software house partner

Sme Full stack developerská spoločnosť s pôsobením vo viac ako 8 krajinách sveta a desiatkami úspešne uskutočnených projektov. Našou špecializáciou je vývoj na mieru, rozširovanie IT tímov a IT management. 

Máme špecialistov cez architektúru, databázy, analýzu, testing až po vývoj podľa požiadaviek a navrhnutej technológie.

Našim poslaním je „priniesť Vašim nápadom život s radosťou a modernými technológiami.“

contact details

Púpavová 691/27, Bratislava-Karlova Ves 841 04, Bratislava, Slovakia, EU

Social Profiles