Finappie

Inteligentné plánovanie firemného cash flow

Finappie je služba na jednoduché plánovanie firemných financií. Využíva umelú inteligenciu,
pretože dobré finančné rozhodnutia nepotrebujú emócie.

Čo všetko dokáže Finappie

Zostatky na účtoch, predikcia a plán na nasledujúcich 12 mesiacov

Na základe unikátneho algoritmu a histórie pohybov vám Finappie vytvorí presnú finančnú predikciu na nasledujúcich 12 mesiacov. Spolu s vaším plánom budúcich transakcií výrazne zjednodušuje riadenie firmy.

Kalendár s budúcimi transakciami

Prehľad najbližších plánovaných transakcií.

Plánovanie transakcií

Finappie umožňuje vytváranie budúcich jednorazových aj pravidelných transakcií. Tieto spolu vytvárajú plán cash flow na nasledujúcich 12 mesiacov alebo aj na celé roky v budúcnosti.

Odporúčania

Finappie automaticky objaví pravidelné transakcie a odporučí ich pridanie do plánu.

Email remindersPripomienky e-mailom

Týždenné upozornenia e-mailom s prehľadom platieb na najbližších 7 dní.

Fakturácia

Finappie umožňuje Vytváranie faktúr, prepojenie faktúr s plánovanými transakciami, automaticky predvyplní údaje vo faktúre, vďaka čomu šetríte čas a znižujete chybovosť.

Prehľad faktúr

Finappie poskytuje jednoduchý prehľad faktúr a odporúča vytváranie faktúr podľa plánovaných transakcií.

Prepojenie bankových účtov

Finappie sa automaticky synchronizuje s bankovými účtami, páruje plánované transakcie, automaticky označí faktúry ako zaplatené.

Automatická kategorizácia transakcií

Usporiadanie transakcií do kategorií pomocou umelej inteligencie.

Rozpočty

Možnosť nastavenia mesačných rozpočtov pre kategórie výdavkov a priebežná kontrola ich spotreby.

Výkaz

Výkaz obsahuje prehľad cash flow za predchádzajúce mesiace a stav rozpočtov.

Transakcie minulých mesiacov

Výkaz tiež obsahuje sumár príjmov a výdajov podľa kategórií aj celý zoznam transakcií.

Osobné financie

Možnosť plánovania financií pre firmy, živnostníkov aj fyzické osoby.

Sledujte nás aj na sociálnych sietiach!

Skúste Finappie zdarma