CRIF

CRIF – Slovak Credit Bureau je súčasťou svetovej skupiny, ktorá na trhu pôsobí viac ako 30 rokov. Je organizátorom slovenských úverových registrov – Spoločného registra bankových informácií a Nebankového registra klientskych informácií.

CRIF prevádzkuje aplikáciu Cribis, ktorá obsahuje informácie o 10 miliónov podnikateľských subjektov a fyzických osôb zo SR a ČR na základe 90 informačných zdrojov. Voliteľným modulom aplikácie Cribis je aj medzinárodná služba SkyMinder umožňujúca overovanie 200 miliónov spoločností z 230 krajín a území sveta.

Firma ponúka komplexné riešenia pre oblasť riadenia úverových rizík a pod značkou iRating pokročilé nástroje pre hodnotenie ekonomického stavu spoločností a samospráv. Divízia CRIF Credit Solutions pomáha bankám, finančným inštitúciám, utilitám a telco operátorom riešiť výzvy v oblasti kreditného rizika, a to od stratégií až po konkrétne implementačné riešenie. Ponúka inovatívnu kombináciu služieb manažérskeho poradenstva, vývoj prediktívnych matematických modelov a dodávky vlastného softwarového riešenia pre manažment celého životného cyklu úverovaného zákazníka.

CRIF.Digital

Produkty CRIF.Digital uľahčia inovatívne procesy, urýchlia digitálnu transformáciu, zlepšia online zákaznícku skúsenosť a dajú nový impulz obchodnému rastu. Pomocou najmodernejších informačných technológií, dostupnosti štruktúrovaných dátových zdrojov a príležitostí daných novou legislatívou zefektívňujú prevádzkové činnosti a nachádzajú nové obchodné cesty.

Zrýchlime spolu digitálnu transformáciu

 

PhyOn - Phygital onboarding

Platfoma určená na jednoznačnú a bezpečnú identifikáciu nových zákazníkov získaných v online režime je vystavaná na bezpečných technológiách CRIF a partnerov, pričom kombinuje overenie digitálnej identity a fyzickej prítomnosti klienta. Tento prístup možno skrátene nazvať Phygital.

PhyOn umožňuje rýchle nasadenie nového digitálneho procesu, ale aj optimalizáciu súčasných procesov. Klienti môžu využiť metódy využívajúce analýzu ID dokumentov (OCR, AntiFraud) doplnenú o overenie fyzickej prítomnosti s použitím techník FaceBiometriky. Platforma PhyOn ponúka aj podporu metód digitálneho onboardingu. PhyOn je vďaka modularite svojich komponentov a možnosti napojenia na celú radu dátových služieb CRIF v oblasti BusinessInformation a AML vhodným riešením aj v situáciách, keď klient potrebuje využiť vzdialený autorizovaný onboarding svojich firemných zákazníkov.

PhyOn je vrátane IdentityHUBu, špecificky vytvoreného pre Slovensko a Českú republiku, v testovacom režime s ukážkami zodpovedajúceho demo procesu. Plné produkčné nasadenie u prvých zákazníkov očakávame v blízkej dobe. Spoločne s ďalšími partnermi je už k dispozícii aj pilotné demo prostredie pre SME digitálne onboarding.

 

N.E.O.S. - New evaluation open suite

NEOS je riešenie pre otvorené bankovníctvo, ktoré spracuje kľúčové ukazovatele (KPI) a skóringové modely používateľov, takže poskytuje ďalšie údaje pre hodnotenie bonity spotrebiteľov a spoločností v reálnom čase. Súčasťou je vlastná dátová analýza bankových transakcií vrátane radov KPI atribútov pre vyhodnocovanie a segmentáciu žiadateľov o službu. NEOS úspešne využíva overené nástroje umelej inteligencie pre vylepšovanie výstupov, predovšetkým v oblasti kategorizácie transakcií.

Cieľom riešenia je zlepšiť hodnotenie úveruschopnosti a využiť príležitosť k rozvoju vzťahov v rámci úverového alebo overovacieho procesu (digitálneho alebo nedigitálneho) prostredníctvom sofistikovaného využitia dát PSD2. Súčasťou implementačných projektov NEOS môžu byť vedľa analytických a štatistických zložiek aj zabezpečenie technickej či procesnej konektivity na jednotlivé bankové PSD2 API rozhrania. Vďaka medzinárodnému presahu ponuky CRIF a vlastnej AISP licencie a PISP licencie s pasportizáciou do 31 európskych krajín vr. Slovenska a Čiech umožňuje NEOS svojim zákazníkom prístup k slovenským a českým bankovým inštitúciám, ale aj k stovkám rozhraní väčšiny bánk pôsobiacich v rámci EÚ.

 

Lending journey

Natívne cloudové riešenie založené na API rozhraní urýchľuje celý proces ponuky finančných produktov prostredníctvom vlastných či asistenčných digitálnych kanálov s vopred nastavenou cestou zákazníka pre jednotlivcov a SME spoločnosti. Do jednej platformy integruje všetky dôležité dáta, poznatky a funkcie ponúkané spoločnosťou CRIF či tretími stranami, ako napríklad Digital Onboarding, KYC/KYB, Open Banking alebo hodnotenie bonity umelou inteligenciou. Zjednocuje tak všetky digitálne funkcie potrebné pre rozhodnutie klienta pre kúpu produktu, onboarding klienta, jeho automatické hodnotenie bonity pomocou interných, externých údaje alebo údajov z otvoreného bankovníctva, pre kontroly potenciálnych podvodov či digitálne podpisovanie zmlúv, čo umožňuje bezproblémový prechod k samoobslužným alebo asistovaným procesom spolupráce na diaľku. Okrem toho otvorenosť platformy CRIF Lending Journey uľahčuje spoluprácu všetkých aktérov, čo zefektívňuje proces a zjednodušuje integráciu do IT architektúry.

 

CATCH

Evaluačný systém vybudovaný na základe konceptu Open banking poskytuje komplexný prehľad o zákazníckej základni na základe transakčných údajov. Využíva technológiu vlastného kategorizačného algoritmu založenom na strojovom učení a umelej inteligencii, ktorá mení neštruktúrované dáta do prehľadných štruktúrovaných prehľadov. Je navrhnutý tak, aby vyrobil prehľad o vašej zákazníckej základni využitím údajov o účtoch a transakciách kreditných kariet.

Riešenie automatizuje kategorizáciu údajov o transakciách a súhlasov pre výpočet a monitorovanie KPI na základe štandardných modelov alebo vlastných personalizovaných modelov. CATCH využíva rozsiahle skúsenosti spoločnosti CRIF v oblasti Otvoreného bankovníctva.

V systéme je dostupných viac ako 270 typov KPI.

 

Personal / Business financial managment

Digitálne riešenia Personal and Business Financial Management navrhnuté tak, aby pomohli klientom kontrolovať svoje financie, plánovať budúce nákupy a prijímať rozhodnutia na základe spoľahlivých poznatkov. Vďaka komplexnej analýze minulých výdavkov, prognóze vývoja a včasným upozorneniam používatelia získajú detailný finančný prehľad, čo im pomáha pri celkovom šetrení.

Vďaka bezproblémovej integrácií s akýmikoľvek online aj základnými bankovými systémami získajú klienti 360-stupňový obraz celého ich finančného sveta zahŕňajúci aj externé účty na jednom praktickom mieste.