Consultech

Všetko o výkonnosti firiem na jednom mieste

Odvetvové informácie a prognózy
Vývoj ekonomiky v čase a sektor, v ktorom firma pôsobí ako aj prvky umelej inteligencie.

Analýza konkurencie a regiónu
Tempo rastu a konkurencieschopnosť spoločnosti. Existujúce podniky vo vašom odvetví, regióne a stabilita firmy. Počet firiem v odvetví, veľkosť, charakter sektora a konkurenčnosť odvetvia.

Vlastný zamestnávateľský program sporenia na dôchodok a analýza zamestnaneckých benefitov  Prehľady, výkonnosť a nákladovosť, štatistiky účasti, porovnanie s benchmarkom ako aj návrh a implementácia vlastnej dôchodkovej schémy.

Hodnota vašej firmy
Ohodnotenie bonity podniku pre potreby manažérov, ohodnotenie stratového podniku, goodwillu, duševného vlastníctva. Kúpa a predaj podniku, jeho častí alebo zložiek. Splynutie alebo zlúčenie podnikov, sanácia alebo likvidácia, konkurz a reštrukturalizácia. Príprava vstupu podniku na niektorý z organizovaných trhov burzy.

Výskum v praxi

Srdcom Consultechu je robustný a neustále sa učiaci ekonometrický model, ktorý kombinuje množstvo ekonomických a finančných databáz za účelom prezentovať minulú, súčasnú a budúcu výkonnosť firiem naprieč celou ekonomikou.

Consultech je nástroj umelej inteligencie, ktorý umožňuje podnikateľom spoznať ekonomiku a finančnú situáciu akejkoľvek firmy na trhu na pár klikov pretože naším cieľom je znižovanie miery neistoty. Model zohľadňuje vývoj ekonomiky v čase a sektor, v ktorom firma pôsobí. Model umožňuje poskytnúť pohľad na vývoj výkonnosti firmy, jej trhovú hodnotu pre potenciálnych investorov, postavenie firmy v odvetví, jej zdravie i ďalší potenciál rastu.