Základné ciele

Základné cielePoslanie / Misia

Máme ideálne podmienky na to, aby vznikal príjem len z toho, že cez nami vytvorenú konkurenčnú infraštruktúru sa budú realizovať transakcie firiem typu Google apod., a tým získavali zdroje na to, aby bol celý ekosystém udržateľný, vytváral hodnotu a rozvíjal sa. 

My sa však k tomu aktuálne staviame príliš benevolentne, resp. nerozmýšľame vôbec v týchto reáliách. Susedné štáty sa nám postupne vzďaľujú, pretože oni to pochopili- avšak, my máme strategické miesto a aktuálne všetkých aktérov trhu pozitívne naklonených, čo môže byť 1x za dekádu! Indície z okolitých krajín aj priamo od aktérov, napr. z Viedne, kde sú banky a ich HQ usadené a konzervatívne, je vnímanie našej vízie ako vítaný krok a k jeho podpore sa prikláňajú. 

Naša nielen ambícia, ale rola podložená spičkovými inovátormi na Slovensku je byť lepší ako Estónsko alebo Litva a to priamo pri kľúčovom meste v regióne – Viedni. 

S prihliadnutím na okolité krajiny bývalého východného bloku , napr. Česko, Maďarsko, Poľsko – začínajú pripravovať infraštruktúru a nám sa môže stať, že nás to obíde. Bude už takmer nereálne ťažké naskočiť do vlaku, teraz je ideálna príležitosť začať realizovať konkrétne kroky.

Ako Vám môžeme pomôcť?

Napíšte nám